คุณกำลังมองหาตัวช่วยทางธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

การสร้างธุรกิจขึ้นมาสักอย่างอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ทว่าการดูแลจัดการธุรกิจให้อยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงกลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต่างก็โอดครวญไปตามๆ กัน สำหรับธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ การมีเงินทุนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเสมอไป แต่การจัดการธุรกิจอย่างรอบด้านต่างหากที่จะทำให้คุณสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการใช้ทรัพยากรมนุษย์อาจไม่สามารถรองรับหน้าที่ทุกอย่างได้ ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กร คุณอาจจะต้องหาตัวช่วยเพื่อช่วยเสริมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับระบบ CRM มาบ้าง แต่ยังไม่ทราบว่าระบบ CRM จะช่วยคุณบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างไร บทความนี้จะแนะนำให้คุณทราบถึงความสามารถและศักยภาพของระบบ CRM ในฐานะผู้ช่วยทางธุรกิจของคุณ

  • ผู้ช่วยในการจัดการกับเอกสารมากมายมหาศาลขององค์กร

นับวันแรกที่เริ่มต้นสร้างธุรกิจจนถึงวันนี้ คุณมีเอกสารจำนวนมากมายเท่าไรและคุณจัดการกับเอกสารเหล่านั้นอย่างไร? หลายคนอาจจะยังจัดเก็บเอกสารด้วยมือโดยใส่แฟ้มและรวบรวมไว้ที่แต่ละหน่วยหรือแผนก เมื่อต้องใช้เอกสารแต่ละครั้ง ก็อาจจะต้องค้นหาให้วุ่นวาย ทั้งยังเสี่ยงต่อการสูญหาย ยากต่อการดูแลและรักษาสภาพ อีกทั้งยังไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลอีกด้วย ระบบ CRM นั้น สามารถช่วยคุณในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ในฐานข้อมูลระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นใบสั่งซื้อ ข้อมูลลูกค้า ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถเรียกดูได้จากทุกที่ มีความเป็นระบบระเบียบ แบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ทันที และสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละผู้เข้าใช้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนแนวคิดสังคมไร้กระดาษ (Paperless) อีกด้วย

  • ผู้ช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

อย่าลืมให้ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค หากคุณอยากก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องศึกษาทั้งเทรนด์ของผู้บริโภค ณ ขณะนั้น ข้อคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการ ปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอ และอะไรที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขาพบเจอได้ ระบบ CRM จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกแบบ 360 องศา ด้วยการเก็บข้อมูลของลูกค้า ประวัติการติดต่อ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า ความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการ พฤติกรรมของลูกค้าผ่านเว็บไซต์หรือสังคมออนไลน์ เป็นต้น และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากที่สุด เช่น การนำเสนอโปรโมชั่นกับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะยกเลิกบริการ หรือการกำหนดนโยบายการขายหรือการให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม เป็นต้น

  • ผู้ช่วยในการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า

ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น เรายิ่งต้องใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น หมั่นดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้านึกถึงเราก่อนคู่แข่ง ระบบ CRM จะช่วยให้คุณสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถตอบคำถามได้แบบ 1:1 ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานคนเดิมในการให้บริการลูกค้าเสมอไป เพราะประวัติการติดต่อได้มีการเก็บบันทึกไว้ในระบบแล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ถูกต้อง ถูกเวลา และถูกใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปในระยะยาว

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างประโยชน์บางประการของระบบ CRM ต่อธุรกิจของคุณเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีตัวช่วยเข้ามาช่วยบริหารจัดการใน 3 เรื่องนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจได้ไม่น้อยเลยทีเดียว