ระบบ CRM ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างไร

เวลาจัดได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ย่อมต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการตลาด และบริการลูกค้า การใช้ระบบ CRM จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้ในหลายๆ ด้านเพื่อให้องค์กรสามารถนำเวลาไปทุ่มเทให้กับการปิดการขายและบริการลูกค้าได้อย่างประสบผลสำเร็จ อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบดีว่า CRM (Customer Relationship Management) คือ ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าระบบ CRM ช่วยให้ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างไร

 

ระบบ CRM ต่อฝ่ายขาย

โดยทั่วไปแล้ว ทีมขายมักจะต้องเสียเวลาไปกับการทำงานซ้ำๆ เช่น สร้างใบเสนอราคา ส่งอีเมล เขียนรายงาน เป็นต้น ซึ่งมักใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ระบบ CRM จะช่วยให้งานส่วนนี้เป็นเรื่องง่ายและไม่สิ้นเปลืองเวลาด้วยการกำหนดค่าแม่แบบที่ได้มาตรฐานที่สามารถช่วยในการสร้างเอกสารและอีเมล รวมไปถึงการบันทึกกิจกรรมในการขายและสร้างการนัดหมายได้ในทันที และระบบ CRM ที่ทำงานบนคลาวด์ (cloud-based) ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าใช้งานได้จากทุกที่ทั่วโลกผ่านทางอุปกรณ์พกพาหรือสมาร์ทโฟน ซึ่งหมายความว่าพนักงานขายจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการขายได้โดยใช้เวลาน้อยลง เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเข้าบริษัท ค้นหา และจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลลูกค้า อีกทั้งยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทีมขายให้สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

 

ระบบ CRM ต่อฝ่ายการตลาด

ระบบ CRM สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อประเมินช่องทางการขายและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการเสนอขายสินค้าแต่ละประเภท เช่น ผ่านตัวแทนขาย เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังช่วยวิเคราะห์หาสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าแต่ละรายให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกด้วย และด้วยโซลูชั่นของระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพ ระบบจะช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลุ่มที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า คัดกรองรายชื่อ และช่วยทำการสื่อสารทางการตลาดด้วยระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

 

ระบบ CRM ต่อผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายขาย

ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายขายจะสามารถตรวจสอบและติดตามดูรายงานสรุปต่างๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อความ ตาราง หรือกราฟ และยังสามารถนำสถิติทั้งในอดีตและปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้ามีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน หรืออาจกำหนดให้มีระบบการอนุมัติเพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายสามารถ     ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนจัดส่งไปยังลูกค้าได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน จึงสามารถดำเนินการได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่บริษัทเท่านั้น

 

ระบบ CRM ต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ระบบ CRM จะช่วยสร้างฐานข้อมูลลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อ ประวัติการสนทนา รายละเอียดของข้อสัญญาระหว่างองค์กรกับลูกค้า ฯลฯ การมีฐานข้อมูลจะช่วยให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สามารถเรียกข้อมูลของลูกค้ามาใช้ได้ขณะที่ให้บริการกับลูกค้าอย่างทันทีทันใด เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเหมาะสม

 

ในโลกที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความดุเดือดมากขึ้น แต่จำนวนลูกค้าที่มีเท่าเดิม การใช้เทคโนโลยีอย่างระบบ CRM มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ถือเป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะโซลูชั่นนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ และทุ่มเทเวลาอันมีค่าไปในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาสินค้าและการบริการลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและเกิดเป็นความภักดีในระยะยาว