CRM มีส่วนช่วยให้องค์กรคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

  1. ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร

ยิ่งคุณทราบและจดจำข้อมูล รายละเอียด ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้มากเท่าไร คุณก็จะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งลูกค้าจะรับรู้ถึงความเอาใจใส่ที่คุณมีต่อพวกเขา ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและยังสามารถสร้างความจงรักภักดีได้ในระยะยาวด้วย

  1. เพิ่มความสามารถในการเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ (Cross Selling)

หากคุณรู้เกี่ยวกับความต้องการ ปัญหา และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าของคุณ คุณก็จะสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ด้วยการสร้างสรรค์ ปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น จึงเพิ่มโอกาสในการก้าวข้ามข้อจำกัดในการเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ

  1. ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

วัตถุประสงค์หลักของระบบ CRM คือ การสนับสนุนธุรกิจในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของตน ระบบ CRM จะช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์การบริการให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว ผ่านหลากหลายช่องทางอย่างเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล สมาร์ทโฟน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การโฆษณา เว็บไซต์ และอื่นๆ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การตอบข้อสงสัย การติชมสินค้าและบริการ ฯลฯ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

เมื่อพนักงานทุกคนในองค์กรใช้ CRM ในการบันทึกทุกๆ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า พนักงานคนอื่นๆ ก็จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำงานที่กระชับ และสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความประทับใจและก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการ

  1. เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน อำนวยความสะดวกในการขาย

เมื่อพนักงานมีความรู้และข้อมูลมากเพียงพอ พวกเขาก็จะมีความมั่นใจและมีพลังในการทำงาน ระบบ CRM ที่ดีและทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล รับมือ และทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และระบบ CRM ยังช่วยส่งเสริมการขายให้เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่มีพนักงานขายลาออกไป พนักงานขายคนใหม่ก็สามารถทำงานต่อได้ทันที เพราะข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่างได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น

  1. เพิ่มรายได้และผลกำไร

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ CRM จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและยังสามารถสร้างและรักษาระดับความจงรักภักดีได้ในระยะยาว ซึ่งอาจหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อซ้ำหรือการแนะนำให้คนรู้จักซื้อสินค้าของบริษัท และนั่นหมายถึงกำไรของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น

  1. ลดค่าใช้จ่ายด้านการขายและการจัดการ

ระบบ CRM สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนักเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ฯลฯ เพราะด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ ทำให้ทราบว่าแคมเปญใดประสบความสำเร็จบ้าง จึงสามารถวิเคราะห์ผลเพื่อตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทออก จึงสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้

  1. การจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

หมดยุคของตู้จัดเก็บเอกสารอันไร้ระเบียบแล้ว ด้วยระบบ CRM และการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกันขององค์กร ผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สามารถเรียกดูข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วมือ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซื้อและข้อมูลของลูกค้า แคมเปญทางการตลาดที่มีการเสนอให้กับลูกค้า ระบบสั่งซื้อ ปริมาณสินค้าคงคลัง ฯลฯ อีกทั้งข้อมูลที่มาจากระบบอื่นๆ เช่น ระบบ ERP ก็สามารถที่จะ integrate มาไว้บนระบบ CRM ได้ ทำให้ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บไว้บนแพลตฟอร์มเดียว การเข้าถึงข้อมูลก็ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและสารสนเทศ โลกออนไลน์จึงเป็นเหมือนประตูมิติที่เปิดการเชื่อมต่อให้ถึงกันได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา และยังเปิดช่องให้เกิดธุรกิจรายใหม่ๆ อีกมากมาย ซึ่งหากคุณไม่พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้ว การรักษาธุรกิจให้อยู่รอดนั้นก็อาจไม่ใช่เรื่องง่าย ระบบ CRM จึงเปรียบเสมือนพระเอกขี่ม้าขาวที่จะช่วยนำพาให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดท่ามกลางสนามรบที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน